Tiché nebezpečí na silnicích: WHIPLASH INJURY

Dlouhodobý vzdělávací projekt pod názvem "Tiché nebezpečí na silnicích: Whiplash Injury" byl zahájen 1. dubna 2009 za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a se záštitou Ministerstva dopravy ČR - BESIP.

Cílem projektu je:

- Seznámit českou veřejnost s problematikou poranění Whiplash Injury (čti vipleš inžary).
- Upozornit na jeho možná nebezpečí a zdravotní následky.
- Iniciovat v ČR jeho včasnou diagnostiku a léčbu.
- Zdůraznit nutnost jeho prevence.
- Poukázat na socioekonomickou závažnost Whiplash Injury.


Odborným garantem projektu je ORL klinika FN Královské Vinohrady v Praze.